Slovak Czech English German Polish

Piatok, 04. júna 2004

Lebo ako dážď a sneh padá z neba, a nevracia sa tam, ale napája zem, robí ju plodnou, úrodnou a dáva semeno rozsievačovi a jediacemu chlieb, tak bude moje slovo, ktoré vychádza z mojich úst. Skutky lásky. Čítal som jednu židovskú anekdotu: Istý boháč prišiel pred nebeskú bránu a tam sa ho anjel pýta: “Aké dobré skutky si urobil? V knihe o nich nemám zmienky!” - “Dával som žobrákom almužnu”, odpovedá boháč. - “A čo si im pritom hovoril? - “Nó,” - ošíva sa boháč, lebo tu sa nedá klamať - “tu máš peniaz a maž do pekla!” - “Tak vieš, čo?” - odpovedá anjel: “Tu máš svoje peniaze a maž do pekla!” - Biblické učenie o ospravedlnení a spasení nie je založené na skutkoch, takže tento vtip musíme brať s rezervou, ale chcel som tým ukázať, že keď človek urobí niečo dobré bez lásky, zmysel skutku sa stráca. Boháč síce dal žobrákovi chlieb, ale duševne ho len zadupal do zeme. Nebeskému Otcovi sa takéto jednanie určite nepáči a aj keď je kresťan spasený z milosti skrze vieru, nesmie zabúdať na to, že súd sa začína od domu Kristovho (1.Petra 4,17), teda kvôli svojim činom môže ešte na zemi trpieť. Nesmieme zabudnúť ani na to, že dielo každého z nás bude preskúšané a človek, ktorý svoje konanie nepodriadil Kristovi sa síce zachráni, ale len akoby cez oheň (1.Korintským 3,15). - Od jedného mládežníka som počul vetu: “Nemám nič proti starším ľuďom, ale nie je možné, aby sme s nimi mali spoločné stretnutie a spievali pesničky zo spevníka.” Tým nechcem povedať, že mladí ľudia sú horší. Aj medzi staršími nájdeme takých, čo nemajú ochotu na spoločné stretnutia s inou generáciou a spev z mládežníckych spevníkov. Keby som však vtip z úvodu prispôsobil takýmto prípadom, anjel by povedal: “Nemám nič proti tebe, ale nie je predsa možné, aby sme sa v nebi spolu stretávali.” - Áno, viem, že sme ospravedlnení kvôli Kristovej obeti, ale viem aj to, že ospravedlnené srdce rastie v láske a nie v pýche farizejstva.