Slovak Czech English German Polish

Pondelok, 07. júna 2004

Klamnou výpomocou je kôň a nezachráni svojou veľkou silou. Oko Hospodinovo spočíva na tých, ktorí sa Ho boja, ktorí očakávajú Jeho milosť. Duchovné dary. Niektorí členovia cirkevného zboru v Korinte si potrebovali ujasniť otázku duchovného daru hovorenia jazykmi, pretože kvôli tomuto daru dochádzalo k veľkým neporiadkom pri bohoslužbách. Hovorenie jazykmi je legitímny dar Ducha Svätého, ale tí, ktorí boli týmto darom v korintskom zbore obdarení, ho používali predovšetkým na to, aby poukázali na svoju duchovnú nadradenosť nad ostatnými, namiesto toho, aby týmto darom budovali duchovnú jednotu cirkvi. Budovali tak iba seba samých, ale nie k dobrému. Ako je to s tebou? Božie slovo Ťa vyzýva, aby si aj ty horlil za duchovné dary. Túžiš po duchovných daroch preto, aby si nimi budoval spoločenstvo cirkvi, alebo ich chceš užívať sám pre seba? Pretože duchovné dary sú užitočné len vtedy, ak sa správne používajú na pomoc všetkým veriacim. Nepoužívame ich kvôli tomu, aby sme sa sami cítili dobre. Modli sa, aby ťa Boží Duch obdaril svojimi darmi, ale zároveň sa Mu odovzdaj k službe všetkým!