Slovak Czech English German Polish

Nedeľa, 13. júna 2004

Beda tým, ktorí ... spoliehajú sa na kone a dúfajú vo vozy, lebo ich je mnoho ... a Hospodina nehľadajú. A my sme poznali a uverili v lásku, ktorú má Boh k nám. Boh je láska, a kto zostáva v láske, zostáva v Bohu a Boh zostáva v ňom. V tom sa láska stala dokonalou pre nás, aby sme mali dôveru v deň súdu, pretože takí - aký je On - sme aj my v tomto svete. Deň súdu je deň, keď sa postavíme pred Ježiša a budeme vydávať počet z toho, ako sme žili. Ale s Bohom, ktorý žije vo vnútri človeka skrze Ježiša Krista, sa toho dňa človek nemusí obávať, pretože pred súdom, je v Ježišovi Kristovi zachránený. Dokonca sa môže na tento deň aj tešiť, pretože tento deň prinesie so sebou koniec hriechu a začiatok Života v úzkom vzťahu s Ježišom Kristom. Ak by sa nám predsa len stalo, že by sme zostali premožení strachom z večnosti alebo Božieho súdu, môžeme si pripomenúť Božiu lásku. A Jeho láska k nám je dokonalá. Svoj strach smieme rozptýliť v tom, že si pripomenieme, ako veľmi nás Boh miluje (Ján 3,16), ale aj v tom, že Mu dovolíme, aby cez nás miloval ostatných. A pokiaľ sa v tomto živote nenaučíme pripodobňovať Ježišovi, smieme žiť s dôverou. Božia láska je zároveň aj zdrojom všetkej ľudskej lásky. My milujeme, lebo On prv miloval nás. Ale Ján vie aj to, že s tou ľudskou láskou to môže byť aj veľmi klamné. Preto chce človeka v láske usmerniť a k láske priviesť. Je totiž ľahké hovoriť o tom, že milujeme Boha, ak nás to veľa nestojí, respektíve, ak nás to nestojí nič viac, ako len účasť napríklad na Službách Božích. Lenže do akej miery Boha skutočne milujeme, ukáže až to, ako sa správame k ľuďom, ktorých nám Boh postavil do cesty. Nemôžeme totiž skutočne milovať Boha a zároveň zanedbávať lásku k tým, ktorí žijú s nami pred Božou tvárou. A preto prosme aj dnes Pána Boha, aby sme vedeli žiť podľa Jeho vôle - v láske, porozumení, odpustení a pomoci! Nech nás Boh naplní všetkým, čo láska od Boha v sebe nesie!