Slovak Czech English German Polish

Pondelok, 14. júna 2004

Spravodlivý pozná spory chudobných. Nedajte sa oklamať! Nielen Pán Boh, ale aj Pokušiteľ – Satan má svojich služobníkov. Vyzbrojil ich mocnou zbraňou, ktorou je lož. Medzi obľúbené, veľmi často sa opakujúce lži služobníkov Pokušiteľa patrí lož, že Pána Boha niet. Nuž a keď ho niet, je celkom logické, že niet ani zodpovednosti pred Bohom, ani v tomto, ani v budúcom živote, lebo - ako niektorí radi tvrdia - vzkriesenia niet. Nuž a keďže - podľa ich názoru – Boha niet, keďže niet ani vzkriesenia, zbytočný je aj krst svätý a z neho plynúci kresťanský život, zápasy viery a obete pre Krista. Žiaľ, mnohí prijali tieto klamstvá a heslom ich života sa stalo: “Jedzme a pime, lebo zajtra umrieme!” – Vy sa však nedajte Pokušiteľovi a jeho služobníkom oklamať! “Buďte rozvážni, bdejte! Váš protivník diabol obchádza ako revúci lev hľadajúc koho by zožral.” (1.Petra 5,8)