Slovak Czech English German Polish

Utorok, 15. júna 2004

Mne patria všetky osoby. Tajomstvo zmŕtvychvstania. Toto tajomstvo je tajomstvom viery, ktoré slovo Božie odhaľuje jednoduchým a zrozumiteľným spôsobom. Predstav si zasiate zrno, ktoré v zemi odumrie. Z odumretého zrna vzíde k životu rastlina, ktorá je však podľa svojho vonkajšieho vzhľadu iná, podľa svojej podstaty totožná so zasiatym zrnom. K tomu, aby sa tento proces mohol udiať, je bezpodmienečné potrebná (!) Božia všemohúca moc. Tá istá moc je potrebná, či nevyhnutná na to, aby sa dokázala aj pri zosnulom a potom vzkriesenom človeku. Čo sa teda stane s človekom po smrti? V akom tele vstanú z mŕtvych zosnulí? Budú vzkriesení v Kristovi a síce v duchovnom tele, ktoré je silné, neporušiteľné a slávne!