Slovak Czech English German Polish

Streda, 16. júna 2004

Hospodin ti otvorí svoju bohatú pokladnicu, nebesá, aby v pravý čas dal dážď na tvoju krajinu a aby požehnal každé dielo tvojich rúk. Víťazstvo v našom Pánovi. Cesta k vzkrieseniu vedie cez bránu smrti. Čo sa však stane s tými, ktorí v deň Druhého príchodu Pánovho budú žiť na tejto zemi, lebo je napísané: “Telo a krv nemôžu dosiahnuť dedičstvo kráľovstva Božieho.” Porušiteľné (fyzické, telesné) telo musí obliecť neporušiteľnosť a smrteľnú nesmrteľnosť. Nuž a vtedy, keď sa to stane, naplní sa zasľúbenie: “Pohltená je smrť vo víťazstve.” A síce vo víťazstve Pána Ježiša, ktorý zomrel na Golgote, ktorého však na tretí deň vzkriesil Boh z mŕtvych. On, teda, Pán Ježiš, žije a bude žiť naveky. On nám sľúbil a svoj sľub aj splní: “Ja žijem, aj vy budete žiť.” (Ján 14,19) Nuž teda, vďaka Bohu, ktorý nám dal toto víťazstvo v našom Pánovi Ježišovi Kristovi!