Slovak Czech English German Polish

Piatok, 18. júna 2004

Keď sa naješ a nasýtiš, dávaj pozor, aby si nezabudol na Hospodina. Maranata! Príď, Pane náš! Pomôž nám Pane, aby sme na Teba s bdelým a zmužilým srdcom očakávali! Vstúp do nášho srdca, posväť ho a naplň naše srdcia až po okraj Tvojou svätou láskou, aby sa medzi nami, v živote našich cirkevných zborov mohlo všetko diať v láske! Daj, aby sme si patrične vedeli a chceli vážiť a ctiť tých, ktorí boli do služby Evanjelia Tebou povolaní a posvätení, lebo “vzácne sú kroky tých, čo ako Evanjelium zvestujú pokoj a dobré veci.” (Rímskym 10,15) Každého z nás, prosíme Ťa, obdar rozličnými darmi svojej milosti a daj, aby sme sa mohli stať vhodnými nástrojmi v Tvojich rukách! Zmiluj sa nad nami! Maranata! Príď, Pane náš! Amen.