Slovak Czech English German Polish

Nedeľa, 20. júna 2004

Raduj sa v Hospodinovi a dá ti, po čom ti srdce túži. Prístup k Bohu. Podľa židovského chápania, pohania sú tu na to, aby v pekle bolo čím kúriť. Bariéry medzi Židmi a pohanmi boli neprekonateľné, a to až do príchodu Pána Ježiša. On zbúral priehradný múr nepriateľstva, a to tak, že skrze svoju obeť na kríži zmieril jedných i druhých s Bohom a stali sa kresťanmi. Nuž a kresťania (samozrejme, že aj my!) majú voľný prístup k Bohu. Bez ohľadu na náš pôvod sme už domáci Boží so všetkými právami a povinnosťami. Žijeme v cirkvi “vybudovaní na základe apoštolov a prorokov, pričom uholným kameňom je sám Ježiš Kristus.” V ňom - aj ním - je cirkev pospájaná a tak je aj stavba cirkvi pevná, a to až do takej miery, že ani brány pekelné ju nepremôžu. V ňom, v Pánovi sme všetci “zbudovaní v príbytok Boží”. Aj za to buď Bohu vďaka!