Slovak Czech English German Polish

Pondelok, 21. júna 2004

Rozišli sa do svojich domov rozradostení a s veselou mysľou pre všetky dobrodenia, ktoré Hospodin učinil svojmu služobníkovi Dávidovi a svojmu izraelskému ľudu. Dve cesty. Dnešná doba dáva aj nám veľa možností, aby sme upadli do hriechu! Napriek tejto skutočnosti máme však možnosť urobiť iné, ako hriešne rozhodnutia. Dôležité je, aby sme vo svojom vnútri mali túžbu po poznaní Božej vôle pre svoj život. Potrebujeme spoznávať, od koho pochádza tá ktorá vec, ktorá sa v našom živote práve deje. Je to Božia vôľa? Bude tým oslávený Pán Ježiš v mojom živote? Bude to slúžiť na Božiu slávu alebo to do môjho života privodí hriech? Jeroboám a Rechabeám, títo dvaja králi, mali možnosť urobiť dobré i zlé rozhodnutie. Rechabeám poslúchol Božiu radu. Jerobeám sa vydal cestou modlárstva – teda cestou hriechu. Najhoršie však je, že tak, ako v prípade týchto dvoch kráľov, aj dnes, aj v mojom a tvojom prípade sa vždy nájde niekto, kto sa rozhodne podľa môjho rozhodnutia a pôjde za mnou. Títo králi si to mali uvedomiť, ale aj ja si to potrebujem uvedomiť - pre dnešný deň, ba pre celý svoj život. Možno to bude len niekto, ale možno pôjde podľa tvojho rozhodnutia veľa ľudí. Pôjdu cestou poslušnosti slovu Božiemu alebo cestou modlárstva - hriechu?!