Slovak Czech English German Polish

Utorok, 22. júna 2004

Tvoja milosť je lepšia ako život. Boh vie aj zastaviť. Často ideme svojou cestou a nie sme ochotní sa podriadiť inej ako svojej vôli. Pritom nám ako kresťanom a veriacim ľuďom musí byť jasné, že je tu pre nás aj Božia vôľa, ktorú môžeme spoznať a spoznávať cez Božie slovo – Bibliu. Jeroboám mal tiež možnosť počuť Božie slovo cez reč Božieho sluhu. Napriek tomu zostáva “verný” svojej ceste. A tak zasahuje Pán Boh. Záleží mu na každom človeku. Tak vtedy na Jeroboámovi, ako aj dnes na každom z nás – aj na tebe! Možno je to choroba, možno je to nejaká iná nepríjemnosť, ktorú posiela do nášho života, aby nás zastavil. Určite sme to už zažili, ba aj to, ako Boh vypočul našu modlitbu, možno presne tak, ako v prípade Jeroboáma! Ale Jeroboám sa nedal poučiť. Záver kapitoly hovorí o jeho ďalšom živote: nevrátil sa zo svojej zlej cesty! Dôležité slovíčko - „svojej“. Aj pre nás je to dôležité. Existuje totiž „moja cesta“ a Božia cesta pre môj život. Jeroboám zostal na tej svojej. Ako to bude pokračovať dnes v mojom živote? Zostanem na svojej ceste, alebo sa mojou cestou stane tá “cesta, pravda i život”, ktorou je Pán Ježiš Kristus?