Slovak Czech English German Polish

Streda, 23. júna 2004

Požehnáva nás Boh, nech sa Ho boja všetky končiny zeme! Učme sa rozoznávať. Žijeme v dobe, kedy by sme ako veriaci ľudia mali veľmi dbať na to, aby sme dobre poznali Božie slovo a nedali sa zviesť hocijako lákavými ponukami, ktoré nám ponúka ten “druhý”. Len jasné poznanie Božieho slova a nepridávanie a neodoberanie z neho, nám môže byť na ceste jasným vodítkom. Doba, v ktorej žijeme, nám tiež ponúka množstvo klamstiev, ktoré sa zdajú byť aj pravdivé, ba dokonca pod rúškom duchovnej skúsenosti nám mnohí hovoria, že je to Božia cesta. Nebolo to tak však ani v prípade tohto Božieho muža. Dovolil, aby sa to druhé slovo stalo pre neho záväznejším než to prvé, ktoré mu hovorilo jasnou rečou, čo má urobiť. Tento svet ti bude aj dnes ponúkať lákavejšiu cestu, možno aj s nejakým pôžitkom a radosťou a ty si možno povieš: „Prečo si nedopriať aspoň trochu toho dobrého a príjemného, čo mi ponúka?“ Ale pozor! To je len pozlátko a na konci je trpký koniec. Dobrú cestu pre dnešok i pre celý život ti ukázal a ukazuje len Pán Ježiš Kristus. Pôjdeš po nej?!