Slovak Czech English German Polish

Štvrtok, 24. júna 2004

Čím sa odmením Hospodinovi za všetky Jeho dobrodenia voči mne? Krutý koniec neposlušnosti. Aj takto by sa dal nazvať záver životného príbehu kráľa Jeroboáma zapísaný v Biblii. Zvolil si “svoju” cestu. Božia cesta sa mu nezdala byť tá najlepšia. Služba Bohu sa mu stala nepríjemnou. Išiel za svojimi “bohmi” a neprinieslo mu to do života nič dobré. Možno navonok sa zdalo, že je všetko v poriadku. Skutočnosť však bola iná. Aj dnes sa aj mnohým, ktorí idú svojou cestou, veľmi darí. Vyzerá to tak, akoby sa neposlušnosť Božiemu slovu vyplácala. Naozaj to však len tak vyzerá. Na konci tejto vlastnej cesty je tma – večná smrť. Nemusí to však tak byť v mojom ani v tvojom živote. My nemusíme ísť svojou cestou. My nemusíme konať svoju vôľu. My môžeme ísť cestou, ktorou nás chce viesť Pán Ježiš, na ktorej budeme plniť vždy vôľu Božiu. A potom môžeme počítať s večným životom v radosti. Niečo ako preddavok už zažijeme aj tu, ale to najkrajšie je pripravené vo večnosti. Oplatí sa neísť svojou cestou, ale cestou Božou. Aj dnes, aj každý deň nášho života. Aké je tvoje rozhodnutie?