Slovak Czech English German Polish

Piatok, 25. júna 2004

Podľa svojej vôle nakladá s nebeským vojskom aj s obyvateľmi zeme; niet nikoho, kto by mohol prekážať Jeho rukám a opýtať sa Ho: Čo to robíš? Burina, keď ju nevykoreníme, začne sa viac vzmáhať! Zlo, hriech, keď sa ho nezbavíme krvou Pána Ježiša Krista, sa bude aj pri nás rozmáhať. Jeroboám má svojho nasledovníka v Achabovi a Jezábel. Oni rozmohli hriech Jeroboámov. Hriech, ktorý zničil Jeroboáma. Aj dnes sa na poli duchovnom rozmáha mnohé zlo. Je tu však aj veľmi potešujúca skutočnosť. Hriech sa síce rozmáha, ale aj v tejto chvíli je tu Božia milosť, ktorá neutícha vo svojom volaní. Achab a celý ním vedený národ má možnosť počuť slovo Hospodinovo. Aj v dnešnom svete, kde sa tak rozmohol hriech a jeho vábenie, je tu stále slovo Božie, ktoré nás volá. Mnohokrát nečakaným spôsobom – cez katastrofy, tragédie - aj tie vo svete (záplavy, zemetrasenia, suchá), ale môžeme vedieť, že je to Božie volanie k zastaveniu. Aj dnes sú tu ešte “Božie hlasy”, ktoré sa k nám približujú. Pán Boh nás miluje a ani nemôže ináč, lebo je láska a preto aj dnes sa skláňa, aby nás pozval. Miloval aj Achaba a Jezábel a nemal túžbu ich zničiť. Miluje aj mňa a teba a jeho nie je túžbou, aby sme museli zahynúť. Má pre nás novú cestu. Chceš ísť po nej?