Slovak Czech English German Polish

Sobota, 26. júna 2004

Potom budú hľadieť na mňa, ktorého prebodli. Kde sa Boh začína? Možno sa práve nachádzaš v situácii, z ktorej nevieš nájsť východisko. Možno si myslíš, že to je koniec – tu pre mňa niet nijakej možnosti. Toto možno prežívala žena v Sarepte a možno aj Eliáš vo chvíli, keď vyschol potok Karit. Ale treba vedieť, čo ktosi už dávno povedal a čo možno vieme veľmi dobre aj my: kde sa končia ľudské možnosti, tam sa začínajú Božie. Eliášovi, vdove a jej synovi už ľudsky nezostávalo veľa života. Za hrsť múky, trocha oleja a z ich pohľadu to bol koniec. Eliáš má však Božie zasľúbenie a toho sa drží a verí mu. Aj pre nás možno ľudsky niet východiska – tu v Biblii sú však mnohé zasľúbenia, ktoré patria aj nám, aj tebe! A týchto zasľúbení sa potrebujeme chytiť. Boh má cestu i z našich bezvýchodiskových situácii. Len dajme vo svojom živote priestor Pánovi Ježišovi a uvidíme, že zrazu tu bude nie jedno východisko, ale hneď niekoľko. U Boha je všetko možné. Možno sa ti zdá byť poznanie tvojho hriechu veľké a milosť vzdialená. Pán Ježiš však rovnako teba, ako aj mňa, napriek všetkému, pozýva do svojho kráľovstva. Uveríme Jeho zasľúbeniam a spoľahneme sa na Jeho vedenie ako Eliáš?