Slovak Czech English German Polish

Nedeľa, 27. júna 2004

Ty si môj Pán! Niet pre mňa šťastia mimo Teba! Božia láska ku hriešnym. Aký je tvoj pohľad na seba samého? Považuješ sa za dobrého čestného, veriaceho váženého človeka? Alebo vidíš v sebe hriešnika, ktorý sa Božiemu volaniu mnohokrát vzpieral? Apoštol Pavol neváha zo seba urobiť pred svojím mladým priateľom Timoteom prvého hriešnika, aby mohol ukázať na veľkosť lásky Pána Ježiša Krista. Pavol chce tým povedať, že hoci roky od života Pána Ježiša na tejto zemi postúpili, veľkosť Jeho lásky sa nezmenšila. Je rovnaká aj dnes, aj k Timoteovi. A Biblia chce dnes povedať tebe aj mne, že hoci roky znovu postúpili, omnoho viac než v tomto prípade, veľkosť lásky Pána Ježiša sa vôbec nezmenšila. Jeho láska je ochotná prijať každého, kto je ochotný o sebe povedať - „som hriešnik“! A kto je súčasne pripravený vyrieknuť s publikánom: „Bože, buď milostivý mne hriešnemu!“ Možno stále nie si ochotný uznať, že v tebe niet nič dobrého, čo by pred Božou tvárou mohlo obstáť. Tam z nás totiž obstojí len to, čo pre nás vykonal Pán Ježiš, ak to bude v nás a my to prijmeme. Jeroboám, Achab, Jezábel i neposlušný prorok z predchádzajúceho týždňa, neboli ochotní vo všetkom poslúchať Božie slovo a nedopadli dobre. Pavol a Timoteus i Eliáš, vdova zo Sarepty, naopak, poslúchali Božie volanie a výsledok bol pre nich krásny. Snáď sa to dá zhrnúť do Pavlových slov: „A Kráľovi vekov, neporušiteľnému, neviditeľnému, jedinému, múdremu Bohu, česť a sláva na veky vekov!“ Amen.