Slovak Czech English German Polish

Streda, 30. júna 2004

Hlas plesania a spásy v stanoch spravodlivých: Pravica Hospodinova doká-zala silu! Pravica Hospodinova je vyvýšená! Viera zvíťazí! V priamej konfrontácii viery s poverou vždy víťazí viera. Neraz sa ako kresťania bránime priamej konfrontácii s neverou, poverou a bezbožnosťou. No tomu sa vyhnúť nedá, raz musíme vydať počet zo svojej viery aj pred svetom. Niekedy sa nám zdá, že cirkev, Boh a viera je na ústupe, že nedokáže bojovať so svetom hriechu a nevery. Skutočne nedokáže, ak sa viera a vernosť stráca, ak zaniká, ak ju vie spochybniť a zneistiť nevera sveta. Ale tam, kde je viera pevná, konfrontácie s neverou a poverou sa nebojí. Lebo raz k nej musí prísť. Možno nie tak demonštratívne, zjavne a výrazne ako v našom texte, ale ako veriaci sme stále v ohni skúšok a konfrontácie s neverou. Čo sa stáva? Niekedy strácame odvahu a z bojiska odchádzame. Niekedy sa vzdávame Pána a viery a pripájame sa k svetu. Niekedy sa však dokážeme postaviť tvárou v tvár zvodom nevery a vieme byť verní a Pán skrze nás môže dokázať svoju moc. Ale nestačí len dokázať svoju prevahu, svoju pravdu, nestačí len dosvedčiť Pána slovom. Musíme ukázať viac. Eliáša ešte len po zapálení obete čaká pravá skúška. Sedemkrát vychádza na vrch, aby sa presvedčil, že Boh sa priznal k nemu a k pokániu ľudu. A šesťkrát ide na vrch zbytočne. Až na siedmy krát vidí od mora vychádzať malý obláčik, ktorý na začiatku neveští nijaký prisľúbený dážď a tobôž nie lejak. Tak aj pri nás, ak sa nám podarí presvedčiť, či umlčať Božích nepriateľov a neprajníkov Ježiša Krista, musí prísť na rad náš život, naše svedectvo. Často sa nám zdá, že naše svedectvo je zbytočné, lebo je neefektívne, že sa vlastne nič nedeje. Ale ten zárodok po vernej službe raz objavíme, aj keď bude malý. Len tu ten začiatok musí byť, len tak môže byť veľký v dôsledku. Prosme Boha o vernosť, pravú vieru a nebojme sa konfrontácie svojej viery s neverou! Viera nakoniec vždy zvíťazí, nielen nad svetom, ale aj nad smrťou!