Slovak Czech English German Polish

Jún

Pondelok, 21. júna 2004

Rozišli sa do svojich domov rozradostení a s veselou mysľou pre všetky dobrodenia, ktoré Hospodin učinil svojmu služobníkovi Dávidovi a svojmu izraelskému ľudu.

Čítať ďalej: Pondelok, 21. júna 2004

Utorok, 22. júna 2004

Tvoja milosť je lepšia ako život.

Čítať ďalej: Utorok, 22. júna 2004

Streda, 23. júna 2004

Požehnáva nás Boh, nech sa Ho boja všetky končiny zeme!

Čítať ďalej: Streda, 23. júna 2004

Štvrtok, 24. júna 2004

Čím sa odmením Hospodinovi za všetky Jeho dobrodenia voči mne?

Čítať ďalej: Štvrtok, 24. júna 2004

Piatok, 25. júna 2004

Podľa svojej vôle nakladá s nebeským vojskom aj s obyvateľmi zeme; niet nikoho, kto by mohol prekážať Jeho rukám a opýtať sa Ho: Čo to robíš?

Čítať ďalej: Piatok, 25. júna 2004

Sobota, 26. júna 2004

Potom budú hľadieť na mňa, ktorého prebodli.

Čítať ďalej: Sobota, 26. júna 2004

Nedeľa, 27. júna 2004

Ty si môj Pán! Niet pre mňa šťastia mimo Teba!

Čítať ďalej: Nedeľa, 27. júna 2004

Pondelok, 28. júna 2004

Hľa rieka... potoky jej potešujú mesto Božie, svätyňu príbytkov Najvyššieho. Boh je v jeho strede, neskláti sa.

Čítať ďalej: Pondelok, 28. júna 2004

Utorok, 29. júna 2004

Chváľte Hospodina, všetky národy! A velebte Ho, všetci ľudia!

Čítať ďalej: Utorok, 29. júna 2004

Streda, 30. júna 2004

Hlas plesania a spásy v stanoch spravodlivých: Pravica Hospodinova doká-zala silu! Pravica Hospodinova je vyvýšená!

Čítať ďalej: Streda, 30. júna 2004