Slovak Czech English German Polish

Júl

Štvrtok, 01. júla 2004

Elízeus povedal sluhovi: Neboj sa, lebo tých, čo sú s nami, je viac ako tých, čo sú s nimi.

Čítať ďalej: Štvrtok, 01. júla 2004

Piatok, 02. júla 2004

Hospodin je tvoje útočisko.

Čítať ďalej: Piatok, 02. júla 2004

Sobota, 03. júla 2004

On (Boh) dáva pokoj tvojim hraniciam.

Čítať ďalej: Sobota, 03. júla 2004

Nedeľa, 04. júla 2004

Ja, Hospodin, som sa nezmenil.

Čítať ďalej: Nedeľa, 04. júla 2004

Pondelok, 05. júla 2004

Ty nám udeľ pomoc proti protivníkom; bo daromná je ľudská pomoc.

Čítať ďalej: Pondelok, 05. júla 2004

Utorok, 06. júla 2004

Ktože je ten muž, čo sa bojí Hospodina? Vyučí ho ceste, ktorú si má voliť.

Čítať ďalej: Utorok, 06. júla 2004

Streda, 07. júla 2004

U Teba je prameň života a v Tvojom svetle svetlo vidíme.

Čítať ďalej: Streda, 07. júla 2004

Štvrtok, 08. júla 2004

Aby všetky národy poznali, že On, Hospodin, je Boh, a nikto iný.

Čítať ďalej: Štvrtok, 08. júla 2004

Piatok, 09. júla 2004

Biednych, bezprístrešných voveď do svojho domu.

Čítať ďalej: Piatok, 09. júla 2004

Sobota, 10. júla 2004

Obráťte sa ku mne a dajte sa zachrániť, všetky končiny zeme, lebo ja som Boh, a iného nieto.

Čítať ďalej: Sobota, 10. júla 2004