Slovak Czech English German Polish

Štvrtok, 01. júla 2004

Elízeus povedal sluhovi: Neboj sa, lebo tých, čo sú s nami, je viac ako tých, čo sú s nimi. Boh dáva silu pre svedectvo a vernosť. Niekedy cítime prepracovanosť, ukonanosť, slabosť a nechuť k práci. To sa týka každej oblasti ľudskej činnosti. To sa týka aj svedectva viery a života ako kresťana. Všetci potrebujeme cítiť Božiu podporu. Potrebujeme si byť istí Božou priazňou, ale aj Božím požehnaním. Ľudia hodní Božej lásky a záchrany žijú aj na samotách, a v maličkých zboroch malých dediniek. Aj tu chce mať Boh svojich svedkov. Aj tu musia byť ľudia, ktorých nezlomí malosť, zdanlivá neefektivita práce, skromnosť života. Preto prosme Boha o vernosť pre svedectvo a o silu pre službu. Prosme Boha, aby sme poznali tých, ktorí sú možno hanbliví, vnútorne neprejavení, zahĺbení do svojho života, ale schopní a ochotní k práci a svedectvu. A posmeľujme ich k službe, buďme im vzorom, dokážme im, že Boh dáva silu pre svedectvo a vernosť k službe!