Slovak Czech English German Polish

Piatok, 02. júla 2004

Hospodin je tvoje útočisko. Služba Bohu mení základ a spôsob života. Najviac chýb urobilo kresťanstvo tým, že sa chcelo prispôsobiť svetu. Najviac chýb urobili svedkovia Ježiša Krista tým, že v snahe priblížiť sa k človeku, splynuli s praktikami hriešneho človeka. Že kresťanstvo sa snažilo skrze spôsoby sveta a skrze návyky ľudí slúžiť Bohu. A musí to byť práve naopak: skrze svoju vieru v Boha máme slúžiť svetu a človeku a máme meniť spôsoby sveta a návyky ľudí. Na prvom mieste, ako východisko k úspechu, je pokora a viera v Boha. A potom Boh nám dá všetko ostatné. Služba Bohu si vyžaduje niektoré špecifiká. Pri službe Bohu sa rušia priame väzby na človeka, na materiálne hodnoty sveta aj na prostriedky života. Boh si v službe žiada celého človeka aj s jeho citmi, srdcom a myslením. Keď mu to je človek ochotný dať, potom ho Boh vracia ku všetkému, čoho sa dokázal zriecť. Vracia ho k človeku, k rodine, dáva mu prostriedky potrebné pre život aj v materiálnej podobe. Je tu len jeden rozdiel, že táto priama väzba na ľudí a veci života, ide cez Boha a je ešte jedinečnejšia, úprimnejšia, oslobodená a očistená od sebectva a hriechu. Je čistejšia, hlbšia a úprimnejšia. Boh je ten základ, z ktorého musíme vychádzať. A potom nám dá všetko ostatné.