Slovak Czech English German Polish

Sobota, 03. júla 2004

On (Boh) dáva pokoj tvojim hraniciam. Boh každému z nás dáva všetko potrebné, neporovnávajme sa s inými. Keby si toto ľudia uvedomili, nebolo by závisti, nepriateľstva, vraždy, vojny a všetky možné nedorozumenia medzi ľuďmi. No asi to nikdy možné nebude. Lebo to by medzi ľuďmi nemohol byť hriech. Ale to by sme potom neboli ani my, ľudia, lebo hriech patrí k našej ľudskej prirodzenosti. Potom zostáva len jediné: Eliminovať tieto negatívne prejavy medzi nami. A ako sa to dá? Je to vôbec možné? Áno, je to možné! Len s tým musíme začať. Najprv sa musíme pozrieť na svoj život, očami vďačného človeka, ktorý je Bohu vďačný za všetko, čo mu Boh dal. Potom sa musíme snažiť, aby sme využili všetky dary, ktoré máme ako Boží prejav milosti k nám. Potom musíme týmito darmi slúžiť aj iným ľuďom. A nakoniec pocítime, že vlastne máme všetko, čo k životu potrebujeme. Ba máme ešte viac, toľko, že môžeme aj rozdávať. Pri všetkom tomto je základný predpoklad, že začneme od seba, s potláčaním vlastného hriechu, sebectva, pýchy a namyslenosti. A ak si budeme vážiť svoj život, potom si budeme vážiť i život každého iného a budeme vďační za dary, ktoré dal Boh nám aj iným. Kráľ Acháb toto nedokázal, napriek tomu, že bol svedkom mnohej Božej moci a milosti, o ktorej sme čítali celý tento týždeň. Na Božie skutky moci neodpovedal vierou, ale pýchou, sebectvom a hriešnou túžbou, ktoré ho priviedli k vražde. Viac si všímal ľudí a ich rady, ako prejavy Božej milosti, pomoci a lásky. Preto: “...všetci spoločne opášte sa pokorou, lebo Boh sa pyšným protiví, ale pokorným dáva milosť.” (1.Petra 5,5) Boh dal každému z nás všetko potrebné, čo pre život potrebujeme, neporovnávajme sa preto s inými!