Slovak Czech English German Polish

Utorok, 06. júla 2004

Ktože je ten muž, čo sa bojí Hospodina? Vyučí ho ceste, ktorú si má voliť. Opýtať sa na slovo Hospodinovo. Náš dnešný odsek je pomerne zložitý. Historické súvislosti sú komplikované. Chystá sa vojna. Ide sa do boja. Koalícia je jasná. Protivník tiež. Čo na to povie Hospodin? Aký je k tomu, čo sa pripravuje, Jeho postoj? Aký je Jeho názor? Je potrebné sa Ho opýtať! Bez Neho to nejde! Inšpirujúce aj pre dnešok. V čase písania tejto úvahy (marec 2003) je vojna na “spadnutie”. Konflikt Amerika verzus Irak začne hádam o niekoľko hodín. Koalícia je jasná. Aj protivník. Opýtal sa však niekto na Hospodinov postoj? Zaujíma to dnes niekoho? Ide aj o iné dimenzie. Ide aj o súvislosti nášho života - výber škôl, zamestnania, životného partnera, rôznych iných našich aktivít. Vždy znovu a znovu sa pýtajme Hospodina! Vo všetkom, čo prežívame, máme a smieme hľadať Božiu vôľu. Veď o ňu sa modlíme v Otčenáši: “Buď vôľa tvoja, ako v nebi, tak i na zemi.” Pomerne často si pripomínam a aktualizujem môj konfirmačný text (Žalm 143,10): “Nauč ma plniť tvoju vôľu, veď Ty si Boh môj, Tvoj dobrý Duch nech sprevádza ma po rovnej zemi.” Vždy znova a znova sa smieme začítať do posolstva 31.173 biblických veršov v dvoch zmluvách a 66 knihách. Ich posolstvo nám má aj dnes čo povedať. V nich sa chceme nájsť! V nich treba hľadať Božiu vôľu pre náš život!