Slovak Czech English German Polish

Streda, 07. júla 2004

U Teba je prameň života a v Tvojom svetle svetlo vidíme. Tri oporné body. Prázdniny sa rozbehli. Pripravujeme sa na cesty. Balíme veci potrebné pre chvíle oddychu a voľna. Výklady 1.Kráľov sa však už končia. Posledné verše tejto knihy hovoria o Achábovej smrti. Aj on musel zomrieť. Ten čas príde aj nám. Všetkým ľuďom je uložené umrieť a potom príde súd (Židom 9,27). Naša smrť je pred nami. Nevyhneme sa jej. Biskup Komenský si krátko pred svojou smrťou do svojho denníka napísal: “Bože, ďakujem ti, že si mi domov nedal na tejto zemi.” Náš domov je tam, kde je náš Pán Ježiš Kristus. Na 40. deň po svojom vzkriesení vstúpil na nebesia. Horolezci potrebujú počas výstupu smerom nahor a pri zdolávaní ťažkého terénu vždy 3 oporné body. Sú dôležité! Zachraňujúce život! Aj my potrebujeme pri zdolávaní náročného terénu smerom nahor 3 oporné body. Máme ich! Vždy znova a znova sa nám ponúkajú. Máme predsa Trojjediného Pána Boha - Otca i Syna i Ducha Svätého! Je tak blízko, ako to Pavol povedal v kázni na Areopágu (Skutky 17,27.28): “Boh predsa nie je ďaleko od nikoho z nás. Ním žijeme, hýbeme sa a trváme.” Tri oporné body máme aj v posolstve, ktoré apoštol spomína v záverečnej hymne lásky (1.Korintským 13,13): “Teraz však zostáva viera, nádej, láska, to troje, ale najväčšia z nich je láska.” Nezabudnime na to na náročných túrach nášho života i tých vysokohorských počas dovoleniek.