Slovak Czech English German Polish

Piatok, 09. júla 2004

Biednych, bezprístrešných voveď do svojho domu. Božie beda. Druhá kapitola proroka Micheáša sa začína slovkom „beda“. Beda tým, ktorí vymýšľajú neprávosť. Tým, ktorí majú moc vo svojich rukách a zneužívajú ju. Božie „beda“ je proti každej neprávosti a krivde, ktorú páchajú vodcovia ľudu. Prorok Izaiáš (5,8-24) slovko „beda” opakuje šesťkrát. Osemnásobné „beda” povie aj náš Spasiteľ na adresu farizejov (Matúš 23). Dar moci, dar postavenia „tam hore” je potrebné využiť v prospech človeka, nie v jeho neprospech. Byť na vyššom poste - to nie je len výsada. Je to predovšetkým veľká zodpovednosť. Aké aktuálne posolstvo pre dnešok! Beda tým, ktorí si počínajú inak! Beda tým, ktorí vstupujú do služieb spoločnosti s jedinou motiváciou - len a len naplniť vlastné vrecká! Beda tým, ktorí sa dajú korumpovať! Beda tým, ktorí pre peniaze urobia čokoľvek! Biblia to jednoznačne konštatuje: “Koreňom všetkého zla je zaiste milovanie peňazí, po ktorých niektorí zatúžili a tak zblúdili od viery a spôsobili si mnoho bolestí” (1.Timoteovi 6,10). Na záver istej vedomostnej súťaže moderátor úprimne želá víťazovi, „nech vám peniaze prinesú šťastie“. Zacheus by dodal: „ja som ich mal mnoho a šťastie som v nich nenašiel, pokiaľ som nestretol Pána Ježiša Krista.“ Aké skľučujúce je počuť z Kristových úst „beda“ aj na vlastnú adresu! Akým požehnaním je však z tých istých úst počuť: „si blahoslavený“ - šťastný!