Slovak Czech English German Polish

Pondelok, 12. júla 2004

Nebuďte smutní, lebo radosť z Hospodina je vaša sila. Určite príde. Keď sme smutní, túžime po tom, aby nás niekto potešil. Keď sme chorí, túžime po tom, aby nás niekto uzdravil. Keď sa trápime, túžime po tom, aby sme mohli bezstarostne prežívať svoj život. Lenže ľudský život nikdy nie je bez problémov. Žijeme vo svete, ktorý je poznačený hriechom. Pokiaľ bude existovať tento svet, stále v ňom budeme mať problémy, starosti, budeme prežívať smútok i bolesť. Nebolo by však dobré, aby sme preto skončili v beznádeji. Máme predsa vieru vo večný život. Mimochodom, máme túto vieru? Spýtajme sa sami seba: „Verím, že Boh pre mňa pripravil miesto, kde nebude nijaká bolesť a smútok, ale len radosť a pokoj? Budem tam môcť vstúpiť aj ja?“ Bude to možné len vtedy, ak verím v Pána Ježiša Krista ako svojho Pána a Spasiteľa, ak v úprimnom pokání prijímam Božiu milosť. A vtedy budem môcť už tu – uprostred starostí a bolestí - prežívať mesiášsku ríšu pokoja.