Slovak Czech English German Polish

Utorok, 13. júla 2004

Odhaľuje, čo je hlboké a skryté. Utíšenie v Bohu. V dnešnej ubehanej dobe je veľmi potrebné oddychovať. Nájsť si čas len pre seba, “vypnúť”, zabudnúť na chvíľu na problémy. Prirýchle životné tempo totiž do nášho života vnáša nepokoj a ustarostenosť. Celý náš život akoby sa stále točil len okolo zabezpečovania svojich životných potrieb, akoby bolo zmyslom života čo najviac vlastniť. Ale čo naše duchovné potreby? Nezabúdame na ne? Nie sme priveľmi materialistickí? Aké miesto má vlastne v našom živote Boh? Prečo sme takí nepokojní? Pán Ježiš je Ten, ktorý je tvorcom pravého pokoja. Odpustenie, ktoré nám dáva zdarma, vnáša do nášho života tento pokoj. Nájsť si chvíľu ticha, venovať denne aspoň krátky čas Jemu, to je ten najlepší relax pre našu ubolenú dušu. Aj dnes Mu otvorene povedzme všetko, čo nás trápi a verme, že On naše modlitby počuje! Nechceme vari zažiť ten pravý pokoj?