Slovak Czech English German Polish

Štvrtok, 15. júla 2004

Lepšie je byť trpezlivým, ako byť udatným, lepšie je ovládať sa, ako zaujať mesto. Uzdravené srdce. Asi každý z nás už poznal, čo je to byť zranený. Nech ide o akúkoľvek ranu, vieme, že nestačí, aby sme na ňu priložili len sterilnú gázu. Každú ranu treba vydezinfikovať, zbaviť ju nečistôt, ktoré by sa mohli stať hniezdom infekcie. Presne tak treba k nečistote pristupovať aj v duchovnej oblasti. Niekedy si totiž myslíme, že na vydezinfikovanie hriechu stačí, keď zachovávame všetko, čo sa na kresťanov patrí. Ale už menej si všímame, či je vo všetkých našich činnostiach na prvom mieste Boh. Môžeme žiť život, s ktorým je naše okolie veľmi spokojné a aj my si o sebe myslíme, že sme pred Bohom splnili všetko, čo sme mali. Vôbec si pritom nemusíme všimnúť, že pri všetkých dobrých aktivitách sa nám stratil Boh. Vôbec si nemusíme uvedomovať, že všetko robíme iba formálne, že srdcom sme sa Bohu vzdialili. Niekedy sa v nás hriech zbiera nepozorovane. Dávajme preto pozor, aby sme naozaj boli tými novými nádobami!