Slovak Czech English German Polish

Piatok, 16. júla 2004

Ochraňuj ma, Bože, lebo sa k Tebe utiekam. Stratili sme nedeľu? Súčasný život je poznačený tvrdým biznisom. Túžba po čoraz väčších ziskoch víťazí nad morálkou, pravdou, slušnosťou. Nielen v mestách, ale aj na dedinách akoby už nedeľa strácala svoj význam. Neraz sa počas nej stretneme s tvrdou prácou na poliach aj s otvorenými obchodmi. A tak úplne dokážeme pochopiť rozhorčenie popredných židovských učiteľov v prípadoch, keď sa v sobotný deň pracovalo. Teraz sa však mýlili. Neuvedomili si, že sa stali otrokmi sobotného dňa. Učeníci boli hladní a preto si odtrhli niekoľko klasov, aby sa zasýtili. To predsa nebolo porušením zákona. Pán Ježiš nám aj im ponúka slobodu namiesto otroctva. Iste nesúhlasí s prácou v sobotný deň, človek je však ako deň. Keby Pán Ježiš žil teraz, bol by určite smutný z toho, ako je znevažovaný deň, ktorý ma mať výnimočné miesto v živote veriaceho kresťana. Kresťanmi by sme však nemali byť len v nedeľu. Boh by mal byť pánom nad každým naším dňom. A v každom dni by sme mali slúžiť svojmu Pánovi.