Slovak Czech English German Polish

Nedeľa, 18. júla 2004

Ani chudobu ani bohatstvo mi nedávaj, poskytni mi toľko chleba, koľko potrebujem. Už si prijal pomoc od Boha? Nejeden človek si už povedal, že by túžil vrátiť čas späť. Chcel by zmeniť svoje nesprávne rozhodnutia, zlé činy. Je to možné? Áno aj nie. Čas už totiž nemôžeme vrátiť späť. Ale svoj život zmeniť môžeme. Ak si myslíme, že pre nás už pomoc neexistuje, mýlime sa. Boh nám chce pomôcť, On už dokonca pre to všetko urobil, poslal to najdrahšie – svojho Syna. Ježiš zomrel za hriechy každého z nás. On zomrel namiesto nás, aby – keď v neho veríme – nás Boh nemusel odsúdiť. Každý deň môžeme to zlé hodiť do zabudnutia, každý deň môžeme – obrazne povedané – zomrieť s Kristom. Keď úprimne ľutujeme a vyznávame Pánu Bohu svoje hriechy, On nám ich odpustí. “Starý” človek v nás zomiera, “nový” sa rodí. Nie je to jednorázová záležitosť, je to neustála každodenná záležitosť. Ak chceme duchovne rásť, inak to nepôjde. Ak teda chceme zmeniť svoj život, dajme ho k dispozícii Tomu, kto nás môže zmeniť a zachrániť!