Slovak Czech English German Polish

Piatok, 23. júla 2004

Lebo je vyvýšený Hospodin a predsa vidí poníženého a pozná pyšného zďaleka. Načo máš uši? Hádam nie na to, aby si si o ne zachytil okuliare! Počuješ, čo Pán Ježiš hovorí? Tri zo štyroch zŕn vyšli nazmar. Iba jedno prinieslo úžitok. Niekedy nás deprimuje, že sa toľko snažíme, toľko rozsievame Evanjelium, a tak málo vidieť prijatie, úžitok. Aj Pán Ježiš poznal túto realitu. Aj On kázal obrovským zástupom, uzdravoval, pomáhal... a koľkí Ho nasledovali!? Malá hŕstka a aj tá Ho napokon opustila! Toto podobenstvo je však veľkým povzbudením: človeče, nech ťa neúspechy neodradia! Ak by rozsievač pozeral na to, že mnohé zrná vôbec neprinesú úrodu, veľmi rýchlo by prestal siať. Lenže rozsievač nehľadí iba na tie, ktoré vyjdú nazmar – on má pred očami najmä tie, ktoré padnú do dobrej pôdy. Vie, že tie prinesú úrodu. Nie iba zrnko za zrnko, ale úrodu znásobenú 30, 60, až 100-násobne! Z tohto pohľadu sa oplatí siať. Ježišovo pôsobenie malo obrovský význam, aj keď mal okolo seba iba 12 učeníkov. Z pohľadu Ježišových súčasníkov nebol úspešný. Nezanechal nijaké davy nasledovníkov. A predsa Jeho rozsievanie prinieslo mnohonásobnú úrodu. Aj tvoje rozsievanie prinesie úrodu. Možno ju ešte nevidíš, možno si frustrovaný neúspechmi. Siať sa oplatí (1.Korintským 15,58). Žatva je iba otázkou času.