Slovak Czech English German Polish

Nedeľa, 25. júla 2004

Ó Pane, Ty mi otvor pery, nech moje ústa Tvoju chválu zvestujú. Zotrvávajme! Vždy, keď čítam túto pasáž, v dobrom závidím prvým kresťanom. Pomyslím si: ako sme dnes od tohto vzoru vzdialení! Prečo dnes, ako cirkev, nepôsobíme tak, že naše okolie zostane v bázni, prečo sú medzi nami v cirkvi také priepastné rozdiely medzi bohatými a chudobnými, prečo sú naše chrámy prázdne, prečo naše cirkevné zbory počtom klesajú? Dali by sa vypracovať celé štúdie analyzujúce uvedené otázky. Poďme však k prameňu, k príčine opísaného života prvých kresťanov. V našom texte sa nachádzajú 4 základné piliere, na ktorých všetko stálo. Kľúčom k týmto pilierom je slovo “zotrvávať”: 1. Mať (poznať) nielen dobré Biblické učenie, ale premeniť a aplikovať ho do každodenného života, do všetkých jeho oblastí. 2. Tvoriť nielen veľké chrámové zhromaždenie, ale aj “po domoch” (v. 46) = aj v rodinách, príbuzenstvách, susedstvách vytvárať spoločenstvá, kde si navzájom slúžime v bratskej láske. 3. Nielen Večera Pánova ako tradičná udalosť, ale skutočne pamiatka na Pánovu obeť, vďaka ktorej môžeme žiť – to je náš duchovný pokrm, na ktorom máme zotrvávať! 4. Nielen pomodliť sa. Výraz “zotrvávať” ukazuje nielen na vytrvalosť (zápas), ale aj na rôzne formy: osobná modlitba, v úzkom spoločenstve, modlitba celého cirkevného zboru. Začnime už dnes podľa tohto vzoru žiť! A začnime od seba! Boh má pre nás požehnanie. On sa od čias prvých kresťanov nezmenil.