Slovak Czech English German Polish

Pondelok, 26. júla 2004

Hospodin moja sila a môj hrad i moje útočisko v deň súženia! 3 “P” kresťana. Kľúčové životné postoje kresťana sú počúvanie, prijímanie a prinášanie úžitku. Ak chýba čo i len jeden spomedzi týchto troch, môže to znamenať stratu jednej nohy na trojnohom stolíku. Stolík môže byť vzácny, a krásne vyzdobený, ale strácajúci zmysel, pretože môže byť opretý iba o stenu kdesi v šope. Počúvanie, prijímanie a prinášanie úžitku... Iste nás naša zbožnosť vedie k vztiahnutiu týchto troch životných postojov iba na vzťah k Božiemu slovu. A tak sa problematika dnešného Evanjelia značne “zužuje”. Stačí mať správny postoj k Biblii, pri rôznych príležitostiach ju počúvať, prijímať jej pravdy a podľa nej aj konať a tak sa suverénne postaviť do radu s nápisom “dobrá pôda”. Lenže, keby bolo všetko jasné a naivne jednoduché, náš život by stratil dynamiku hľadania, pádov a vstávania, lásky a odpúšťania. Boh nevyslovil svoje Slovo preto, aby sa stalo nejakou normou, podľa ktorej sa bude posudzovať kvalita pôdy ľudského srdca. On ho vyslovil a vyslovuje preto, aby “sa stalo telom a prebývalo medzi nami”. Plnosť Božieho slova je v Kristovi – prítomnom Pánovi. On nie je hodnota, norma, on je živý a oslávený Pán žijúci vo svojej cirkvi. Božie slovo v Ježišovi nie je prítomné iba v Biblii. Opúšťa jej stránky a dáva sa spoznávať aj v bratoch a sestrách. Takto sa biblické slovo stáva živým, keď je vnímané v živom duchovnom organizme – cirkvi. Ak chcem počúvať, prijímať a prinášať ovocie Božieho slova, mal by som sa najskôr započúvať (teda sústrediť sa na rozprávača) do slov svojich bratov a sestier, prijať ich (nevenovať im iba povrchnú pozornosť) a prinášať úžitok vo forme pochopenia, pochválenia i pokarhania. Ak môjmu „stolíku“ (= viere) chýba jedna alebo viac z týchto troch nôh, dnes je Božia opravovňa otvorená. Volá sa “U človeka”.