Slovak Czech English German Polish

Streda, 28. júla 2004

Len z chýru som počul o Tebe; ale teraz Ťa moje oko videlo. Preto odvolávam a kajám sa v prachu a popole. Jednoducho Božie kráľovstvo. Božie kráľovstvo je až zarážajúco jednoduché. Taký je aj samotný Boh. Ak je naše uvažovanie o Bohu a jeho vláde evanjeliové, tak by malo vyústiť do jednoduchosti úprimného a oddaného vzťahu voči Nemu. Je to ako s láskou. Napísali sa o nej celé knižnice plné kníh, ale jej skutočnú hodnotu a veľkosť môžeme spoznať v “obyčajnom” pohľade, slove či pohladení milujúcej osoby. Nebojme sa dôverovať jednoduchej zvesti o Božom kráľovstve. Boh nám chce jednoducho oznámiť, že je to Jeho kráľovstvo a On sa oň stará. Ak ho chceme budovať, musíme najprv uveriť, že Boh koná aj bez nás, že je aktívny, aj keď spíme. Táto viera, resp. dôvera je dôležitá, aby sme sa nesnažili nahradiť Boha v jeho starostlivosti o Jeho kráľovstvo. On dáva život, vieru, milosť, odpustenie, spásu, nie my. My iba prijímame a Bohu odpovedáme. Ježiš nám oznamuje, aby sme dovolili Bohu ujať sa svojej vlády a nesnažili sa Božiu nahradiť jednoduchosť zložitosťou svojich vlastných konštrukcií. Na chvíľu dnes nebuďme učencami a odborníkmi, ale očami viery sa jednoducho pozrime na láskavého Boha i na ospravedlneného človeka. Láska nie je zložitá...