Slovak Czech English German Polish

Sobota, 31. júla 2004

Ako ďaleko je východ od západu, tak vzďaľuje od nás naše prestúpenia. Ježišova spoločnosť. Okrem toho, že Ježiš sa nevyhýbal rozhovoru s prostitútkou a jedával s verejne známymi hriešnikmi a mýtnikmi, neodmietol ani rozhovor so svojim úhlavným nepriateľom – diablom. Iste, pre diabla stretnutie s Ježišom nebolo spásonosné na rozdiel od hriešnych ľudí, ale Ježiš aj prostredníctvom rozhovoru (ktorý bol vlastne exorcizmom = vyháňaním) s diablom zachránil posadnutého človeka. Čo by sa bolo stalo, keby sa Ježiš tomuto posadnutému vyhol s odôvodnením, že to pre neho nie je dobrá partia? Ježiš nie je Meno klubu, ale meno záchrany a spásy. Nerobme z cirkvi klub lepších a slušnejších ľudí! Ponúknime sa radšej sami do záchrannej akcie voči tým, ktorí sú možno na prvý pohľad Ježiša nehodní, ale práve preto ho najviac potrebujú! Možno sa im chce prihovoriť aj cez Teba a možno práve dnes.