Slovak Czech English German Polish

August

Nedeľa, 01. augusta 2004

Hospodin kráčal pred nimi vo dne v oblakovom stĺpe, aby ich viedol cestou, a v noci v ohnivom stĺpe, aby im svietil.

Register to read more...

Pondelok, 02. augusta 2004

Svätí buďte, lebo ja, Hospodin, váš Boh, som svätý.

Register to read more...

Utorok, 03. augusta 2004

Hospodin ruší radu národov a marí úmysly ľudí.

Register to read more...

Streda, 04. augusta 2004

Kde na nebi alebo na zemi je božstvo, čo by mohlo konať také skutky a mocné činy, ako sú tvoje?

Register to read more...

Štvrtok, 05. augusta 2004

Z tej duše túžim po Tebe za noci, aj dych môj vo mne túžobne Ťa hľadá.

Register to read more...

Piatok, 06. augusta 2004

S radosťou budete čerpať vodu z prameňov spásy.

Register to read more...

Sobota, 07. augusta 2004

Hospodine, navrátil si ma k životu spomedzi tých, ktorí zostupujú do hrobu.

Register to read more...

Nedeľa, 08. augusta 2004

Silou a chválospevom je mi Hospodin; stal sa mi záchranou.

Register to read more...

Pondelok, 09. augusta 2004

Spievajte Hospodinovi pieseň novú, spievaj Hospodinovi, celá zem!

Register to read more...

Utorok, 10. augusta 2004

Hospodine, Bože môj, si veľmi veľký! Priodel si sa nádherou a velebou, halíš sa do svetla sťa do rúcha.

Register to read more...

KALENDÁR