Slovak Czech English German Polish

August

Nedeľa, 01. augusta 2004

Hospodin kráčal pred nimi vo dne v oblakovom stĺpe, aby ich viedol cestou, a v noci v ohnivom stĺpe, aby im svietil.

Čítať ďalej: Nedeľa, 01. augusta 2004

Pondelok, 02. augusta 2004

Svätí buďte, lebo ja, Hospodin, váš Boh, som svätý.

Čítať ďalej: Pondelok, 02. augusta 2004

Utorok, 03. augusta 2004

Hospodin ruší radu národov a marí úmysly ľudí.

Čítať ďalej: Utorok, 03. augusta 2004

Streda, 04. augusta 2004

Kde na nebi alebo na zemi je božstvo, čo by mohlo konať také skutky a mocné činy, ako sú tvoje?

Čítať ďalej: Streda, 04. augusta 2004

Štvrtok, 05. augusta 2004

Z tej duše túžim po Tebe za noci, aj dych môj vo mne túžobne Ťa hľadá.

Čítať ďalej: Štvrtok, 05. augusta 2004

Piatok, 06. augusta 2004

S radosťou budete čerpať vodu z prameňov spásy.

Čítať ďalej: Piatok, 06. augusta 2004

Sobota, 07. augusta 2004

Hospodine, navrátil si ma k životu spomedzi tých, ktorí zostupujú do hrobu.

Čítať ďalej: Sobota, 07. augusta 2004

Nedeľa, 08. augusta 2004

Silou a chválospevom je mi Hospodin; stal sa mi záchranou.

Čítať ďalej: Nedeľa, 08. augusta 2004

Pondelok, 09. augusta 2004

Spievajte Hospodinovi pieseň novú, spievaj Hospodinovi, celá zem!

Čítať ďalej: Pondelok, 09. augusta 2004

Utorok, 10. augusta 2004

Hospodine, Bože môj, si veľmi veľký! Priodel si sa nádherou a velebou, halíš sa do svetla sťa do rúcha.

Čítať ďalej: Utorok, 10. augusta 2004