Slovak Czech English German Polish

Nedeľa, 01. augusta 2004

Hospodin kráčal pred nimi vo dne v oblakovom stĺpe, aby ich viedol cestou, a v noci v ohnivom stĺpe, aby im svietil. Kresťanská fotosyntéza. Fotosyntéza je jav, ktorý môže prebiehať iba v zelených rastlinách. Majú farbivo, chlorofyl, ktoré pri svetle umožňuje proces - fotosyntézu, vďaka, ktorej sa uvoľňuje kyslík. Bez kyslíka by sa nedalo dýchať. Nezelené rastliny kyslík neprodukujú. Nemajú nato potrebné zloženie. Pán Ježiš nás svojou krvou premenil z “nezelených” na “zelené rastliny”. Môžeme prijímať svetlo od Neho a premieňať ho na “kyslík” medziľudských vzťahov: dobrotivosť, spravodlivosť a pravdu. Nie sme “nezelené rastliny”. Môžeme dusnú atmosféru okolo nás premieňať na osviežujúci vánok. A nezabudnime, fotosyntéza je možná iba pri svetle!