Slovak Czech English German Polish

Pondelok, 02. augusta 2004

Svätí buďte, lebo ja, Hospodin, váš Boh, som svätý. Ježiš počuje naše prosby. Ľudia vyhľadávali a vyhľadávajú Pána Ježiša z rôznych príčin. Niektorí zo zvedavosti, pretože o ňom počuli, že dokáže veľké veci. Iní zo závisti a žiarlivosti, aby ho mohli pokúšať a aby mohli byť svedkami jeho pádu. Ďalší zo záujmu o jeho učenie alebo z atrakcie, pretože Ježiš dokáže robiť zázraky ako nikto iný. Z týchto príčin Ježiša vyhľadávajú zástupy, farizeji a zákonníci, neveriaci a nechápajúci to, čo sa okolo nich deje. Ale za Pánom Ježišom prichádzajú aj iní, ľudia, ktorí mu veria a ktorí sú presvedčení o tom, že jedine on im dokáže pomôcť. Jedným z nich je aj Jairos, predstavený synagógy. Jairos si bol určite vedomý nespokojnosti farizejov a zákonníkov s Ježišovým učením a správaním sa. Jairos bol dokonca jedným z nich a určite bol svojimi kolegami pokúšaný k tomu, aby v Ježišovi videl iba falošného proroka a človeka bažiaceho po moci. Ale Jairos napriek všetkému za Ježišom neprichádza ako hrdý nadriadený, ale ako človek, ktorý ho potrebuje. Ako človek, ktorý verí, že Ježiš vypočuje jeho prosbu a pomôže mu. A Ježiš ho skutočne nesklamal. On nesklame nikoho z nás, je ochotný z každým jedným z nás prejsť cestu nášho utrpenia. On vždy počuje naše prosby a nikdy nás nenechá bez pomoci.