Slovak Czech English German Polish

Utorok, 03. augusta 2004

Hospodin ruší radu národov a marí úmysly ľudí. Svedectvo viery. Medzitým ako Ježiš obklopený zástupom ľudí kráča k Jairovmu domu stane sa podivuhodná príhoda. V tomto zástupe je aj žena, ktorá je dlhodobo nevyliečiteľne chorá. Lekári už vyčerpali všetky možnosti, poriadne ju potrápili, ale nič nepomohlo. Žena vďačne obetovala všetky úspory, ale nič sa nezmenilo, práve naopak, bolo jej stále horšie. Mohli by sme sa pýtať, kde sa v tejto žene ešte nabrala sila bojovať o svoju záchranu. Ale ona sa nevzdávala. Aj napriek tomu, že nemala nádej, verila v muža, ktorý kráčal pred ňou. Ten muž bol Ježiš Kristus. Najprv o ňom veľa počula a teraz sa rozhodla konať. Verila, že stačí jediný dotyk, jediný kontakt s týmto mužom a ona ozdravie. A stalo sa tak. Ale Pán Ježiš nenecháva nič na náhodu. Chce sa pozrieť do tváre ženy, ktorá verí v Jeho moc bez akýchkoľvek otázok či pochybností. Chce sa s touto ženou rozprávať, ale nie preto, aby ju vyhrešil, ale preto, aby jej dal možnosť vydať svedectvo. Preto, aby neveriaci zástup videl a počul, čo nevyliečiteľne chorú ženu vyliečilo. Viera. Jednoduchá viera v muža menom Ježiš Kristus. Túto vieru mal možnosť uvidieť aj Jairos, ku ktorého umierajúcej dcére Ježiš prichádzal. Zástup tiež videl a počul, čo je v živote človeka rozhodujúce a uzdravujúce. Ježiš Kristus aj dnes kráča pred nami a my ho nasledujeme. Mnohí už mali možnosť pocítiť dotyk jeho uzdravujúcej ruky. Mnohí z nás vďaka stretnutiu s Ním našli pokoj a uzdravenie duše. Nemlčme o tom! Vydávajme o svojej viere svedectvo zástupom, aby aj iní mohli uveriť!