Slovak Czech English German Polish

Streda, 04. augusta 2004

Kde na nebi alebo na zemi je božstvo, čo by mohlo konať také skutky a mocné činy, ako sú tvoje? Nestačí iba viera v uzdravenie, potrebujeme vieru vo vzkriesenie. Jairos bol svedkom uzdravenia nevyliečiteľne chorej ženy a to mu dodalo ešte viac odvahy. Áno, Ježiš má moc, Ježiš určite uzdraví aj moju dcéru, pomyslel si. Ale vtom prichádzajú jeho ľudia a hovoria mu: „Neobťažuj Majstra, dcéra ti už umrela.“ Inými slovami povedané: Ak niekto zomrie, už mu niet pomoci. V tejto chvíli sa Jairove oči naplnili slzami sklamania. Prišli neskoro. V tejto chvíli mu už ani Ježiš Kristus nedokáže pomôcť. Ale Ježiš sa k nemu obracia a povie mu slová, ktoré by sme aj my všetci mali mať stále pred očami: „Neboj sa, len ver!“ Či už Jairos zabudol, čo vyliečilo nevyliečiteľne chorú ženu? Už zabudol na jej svedectvo viery? Áno, Jairos veril Ježišovi Kristovi, kým bola jeho dcéra nažive; ale teraz je mŕtva a mŕtveho predsa ešte nikto nikdy nevzkriesil! Jairos veril, že Ježiš Kristus počuje jeho prosby a bol svedkom uzdravenia bezmocnej ženy, ale keby mu nebola zomrela dcéra, asi by o Ježišovi Kristovi nemal úplný obraz. Ale teraz sa mohol presvedčiť, že Ježiš Kristus má oveľa väčšiu moc ako iba uzdraviť chorého. Ježiš Kristus má moc zvíťaziť nad smrťou, má moc vzkriesiť z mŕtvych. V tom sa dokazuje jeho výnimočnosť, jeho božstvo. A preto, keď prosíme Ježiša Krista o uzdravenie našich blízkych a oni nás medzitým opustia, nebojme sa, len verme! Pretože Ježiš Kristus naše prosby počuje a našich drahých a blízkych, ako aj nás samotných, jedného dňa vzkriesi z mŕtvych.