Slovak Czech English German Polish

Štvrtok, 05. augusta 2004

Z tej duše túžim po Tebe za noci, aj dych môj vo mne túžobne Ťa hľadá. Nevera. Z Kafarnaumu, kde Ježiš vzkriesil Jairovu dcéru prichádza teraz do Nazareta, mesta, kde vyrastal. Nazaret nie je od Kafarnaumu ďaleko a keďže neslýchané chýry sa šíria rýchlosťou blesku, môžeme predpokladať, že o Ježišovom zázračnom čine vzkriesenia už vedia aj v jeho otčine. Ale reakcia jeho “domácich viery” je veľmi zvláštna. Vo vzkriesení mŕtveho dievčatka nevidia ani náznak božskosti, výnimočnosti Ježiša Krista. Práve naopak, napriek tomu, čo počuli, napriek múdrosti, ktorá z Ježiša vyžaruje, pre nich naďalej zostáva iba synom Márie, tesárom, súrodencom. Dokonca sa na jeho rečiach a skutkoch pohoršujú. Ich nevera prekvapí aj samotného Ježiša Krista. Ale taká je realita. Aj dnes. Ježiš Kristus aj dnes činí mnohé zázraky a uzdravenia, tela aj duše. Poznám človeka, ktorému po autohavárii lekári dávali iba malú nádej na prežitie. Mal vtedy štyri deti a jeho manželka čakala piate. A Ježiš Kristus učinil zázrak. Vďaka nemu je dnes rodina opäť kompletná. Tiež poznám mnoho ľudí, ktorí si nevážili svoj život, seba samých. Život bol pre nich bremenom a chceli sa ho zbaviť. Aj v ich prípade Ježiš Kristus urobil zázrak a teraz si svoj život vážia a dokonca ho dali do služby Jemu. A ako je to s nami? Veríme, že Ježiš Kristus je viac ako tesár? Veríme, že je Boh, ktorý má moc činiť zázračné veci a, nadovšetko, moc vzkriesiť z mŕtvych?