Slovak Czech English German Polish

Sobota, 07. augusta 2004

Hospodine, navrátil si ma k životu spomedzi tých, ktorí zostupujú do hrobu. Šíreniu svedectva o Bohu nie je možné zabrániť. Mnohí sa o to pokúšali a pokúšajú. Ale márne. Božích svedkov nemôže zastaviť ani svetská, ani diabolská moc, dokonca ani smrť. Nemohla zastaviť ani Jána Krstiteľa. Za jeho pôsobenia bol židovským kráľom Herodes, známy svojou krutosťou a milost-ným vzťahom k bratovej žene Herodiade. Jána Krstiteľa uvrhol do väzenia, pretože si ho dovolil kritizovať a nesúhlasiť s jeho životným štýlom. Myslel si, že keď bude Ján Krstiteľ vo väzení, už mu žiadna kritika a odsúdenie nehrozí. Ale Ján Krstiteľ nebol jediný Boží svedok a zďaleka nie ten najostrejší. A aj keď bol uvrhnutý do väzenia a nakoniec sťatý, Božie svedectvo sa neprestalo šíriť. Postaral sa o to sám Ježiš Kristus a Jeho učeníci. Ich svedectvo bolo, dokonca, také účinné, že aj sám Herodes sa preľakol, či Ján Krstiteľ nevstal z mŕtvych. Božie Evanjelium nemôže nikto a nič zastaviť. Chceme sa aj my, ako učeníci Ježiša Krista, podieľať na šírení najmocnejšieho svedectva na svete, ktoré nič nedokáže zastaviť?