Slovak Czech English German Polish

Streda, 11. augusta 2004

Dám vám nové srdce a nového ducha do vášho vnútra. Toto je dôležité! Konfirmandi na príprave raz dostali písomnú previerku. Upozornil som ich, že najdôležitejšia je práve jedna konkrétna otázka, aby si na nej dali záležať. Keď budú úspešní pri nej, ostatné v podstate ani nemusia vypĺňať. Dosť na tom, jeden mládenec sa zapozeral práve do tých ostatných, veľmi poctivo ich vypracoval, ale – tú najzávažnejšiu nestihol. Sme zavalení toľkými povinnosťami a termínmi, až nakoniec nevládzeme a chvejeme sa zo stresu. Stihneme toto alebo tamto? Nuž, niektoré záležitosti musíme odložiť, urobíme ich neskôr, počkajú. Možno sa k nim ani nikdy nedostaneme. Takým veciam ľudovo hovoríme “odložené ad acta”. Ľudia bývajú nahováraní, aby “ad acta” odložili aj otázku vlastného spasenia: “Uveríš neskôr, rozhodneš sa potom, teraz máš naliehavejšie veci...” Farizeji niekedy cedili pitnú vodu cez sitko, aby nechtiac neprehltli komára a neznečistili sa (3.Mojžišova 11,20), ale vôbec nevnímali, keď z ich úst vychádzal klam a zo skutkov podvod. Všeobecne si všímame primnoho zbytočných vecí a podstatné nám potom uniknú. To podstatné je spasenie. Prosme od Pána múdrosť, aby sme vedeli rozlišovať a konať to, čo je správne a dôležité.