Slovak Czech English German Polish

Štvrtok, 12. augusta 2004

Takto hovorí Hospodin: ...tých, ktorí mňa ctia, uctím i ja, ale tí, ktorí mnou pohŕdajú, upadnú do hanby. Kto má moc vymazať hriech. Exupéryho Malý princ každé ráno vstáva a keď dá do poriadku seba, musí vždy očistiť aj svoju malú planétu. Inak mu ju veľmi rýchlo svojimi koreňmi prevŕtajú statné stromy – baobaby. Malý princ by bol potom nešťastný a pred prípadnými návštevníkmi z iných planét by sa musel hanbiť. Eva sa veľmi rýchlo v Édene vynašla: “Had ma podviedol...” V tom akoby som poznal aj seba; keď niečo zlé vykonám, najprv sa pýtam, aké boli vonkajšie pohnútky, kvôli ktorým som sa zachoval práve takto. Pravda je však taká, že hriech tkvie priamo v mojom vnútri. Srdce človeka nie je čisté, sú v ňom ukryté “semienka baobabu” ako na planéte Malého princa, ktoré treba včas odstraňovať. Ale ani to nepomáha, bolo by ich treba vybrať všetky, ale to nedokážeme. Pokrytecký boj proti vlastnému hriechu je veľký sebaklam. Malý princ každé ráno vytrhal nové stromčeky, ale na druhý deň vyrástli nové. Vyslobodiť ju môže len dôkladná pomoc: “Srdce čisté stvor mi, ó, Bože!” (Žalm 51) Boží Syn svojou smrťou a zmŕtvychvstaním spôsobil túto pomoc. On dáva nový život v moci Jeho Ducha Svätého. Aj dnes vykroč v Jeho milosti a nechaj sa Ním viesť po celý deň!