Slovak Czech English German Polish

Piatok, 13. augusta 2004

Kiežby ma ľud môj poslúchal! Ježiš pre každého. Jedna z najznámejších metód akcií hnutia za občianske práva bol protest “sit in”. Ako prví ho od 1. februára 1960 praktizovali štyria černosi v meste Greensboro v štáte Severná Karolína. Každý deň sedeli hodinu v bufete pre bielych firmy Woolworth a čakali, kým ich obslúžia. Až po štyroch mesiacoch takéhoto protestu začali v tomto bufete obsluhovať aj černochov. Človek odjakživa rozlišuje druhých. Akosi sme sa to naučili verne konať aj medzi ľuďmi v cirkvi a ľuďmi mimo nej. Týmto sa venujeme viac, tamtým menej. Ktosi trefne poznamenal, že cirkev venuje osemdesiat percent času a investícií dvadsiatim percentám ľudí a len dvadsať percent svojho času a investícií zvyšným osemdesiatim percentám. Boh je tu však pre všetkých. V Kristovi Ježišovi Grék alebo Žid, beloch alebo černoch, aktívny cirkevník alebo zarytý ateista. Pre všetkých zomrel jediný Kristus a po všetkých veľmi túži. Nie sme povolaní na to, aby sme sa venovali iba svojim najbližším doma, či vo viere, ale otvorili sa každému, kto to potrebuje. Aj Pán Ježiš opustil Judsko a odišiel medzi pohanov do Týru a Sidónu. To je naše poslanie aj dnes: niesť Ježiša každému.