Slovak Czech English German Polish

Sobota, 14. augusta 2004

Takto vraví Hospodin, tvoj Vykupiteľ, ktorý formoval od života matky: Ja, Hospodin, činím všetko, nebesá odvíjam celkom sám, sám od seba rozprestieram zem. Ak už počuješ, tak hovor! Veril by si, že v tvojom tele existuje niečo také, ako je slimák? Nie, nemyslím teraz na to zvieratko, ktoré nájdeš ráno v záhradke na jahodách a na ktoré deti kričia, aby vystrčilo rožky. Slimák je časťou nášho sluchového orgánu, ktorý dômyselne zostrojil náš Stvoriteľ. Celé ucho je, vzhľadom na jeho štruktúru a funkciu, v podstate veľký Boží zázrak. Vďaka nemu dokážeme vnímať šum morskej lastúry aj hluk padajúceho vodopádu. Počutím prijímame aj zvesť o našom Pánovi Ježišovi Kristovi. Zbytočné by nám však bolo celé veľmi dômyselne stvorené ucho, keby naň nenadväzovala nervová sústava. Zložitým spôsobom vyslané elektrické signály smerujú nakoniec do mozgu, kde sú spracované a pochopené. Evanjelium denne počúvajú milióny ľudí. Ale mnohí mu nerozumejú. Akoby im chýbal nerv spájajúci ich ucho s mysľou. Hovoria: Dobre, Ježiš zomrel za všetkých ľudí a čo to má s nami? Ježiš Kristus tých, ktorí Ho milujú, napĺňa svojím Duchom, aby nielen počúvali, ale aj rozumeli. Len tí, ktorí stoja na strane Ježiša, rozumejú veciam večnosti. Ten istý Duch potom vyžaduje, aby prijímali nielen uši, ale aby aj ústa vydávali svedectvo. Ježiš dáva hluchým sluch a nemým reč. Kto dnes počuje a rozumie, čo Boh hovorí, ide ďalej a rozpráva o tom ďalším. To je úloha kresťana.