Slovak Czech English German Polish

Nedeľa, 15. augusta 2004

Hospodine, kto je medzi bohmi rovný Tebe? Kto je tak ako Ty velebný v svätosti, hrozný v slávnych činoch a robiaci zázraky? Aj život by som za nich dal! Viem, že mnohí rodičia a starí rodičia s úzkosťou sledujú svoje deti a hľadajú všetky možnosti, ako im ukázať na Pána a tak ich zachrániť pre Božie kráľovstvo. Ani ja nie som výnimkou. Pri menších deťoch sme plní nádejí, ale čo s väčšími, napríklad dospelými, ktoré sa svojím životným štýlom aj názormi Svätému zjavne vzďaľujú? Niektorí rodičia v dobrom zmysle s apoštolom Pavlom hovoria: “Radšej by som ja bol zavrhnutý od Krista miesto svojich”. To je správne, lebo tak veľmi máme milovať svoje deti, že by sme za ne dokázali aj život položiť. Pravdaže, láska kresťana presahuje hranice vlastnej rodiny. V niektorých prípadoch všetka naša snaha o svedectvo svojim najbližším zlyháva. Aj Pán Ježiš mal s tým problémy, vedel si o tom? Jeho najbližší Ho sprvu ako Spasiteľa odmietli, čítaj o tom v Markovom Evanjeliu (3,21). Vtedy je dôležité, aby sme na modlitbách v prosbách k Pánovi zostávali vytrvalí. Pretože neraz nepomôžu naše svedectvá, ale Pán, ktorý sa zmilúva, môže poslať iných svedkov viery, ktorí budú zvestovať našim blízkym, a tak si ich Boh sám zachráni pre svoje kráľovstvo.