Slovak Czech English German Polish

Pondelok, 16. augusta 2004

Kiežby ste počuli dnes Jeho hlas! Nezatvrďte si srdce. Kto nás môže nasýtiť? Otázka učeníkov je aktuálna aj pre nás: ako a kto nás bude môcť nasýtiť chlebom na púšti nášho života? Ježiš na túto otázku neodpovedá slovami, ale svojim konaním. Boh pre nás nemá teoretické odpovede, teologické princípy a duchovne znejúce rady. Nebeský Otec má pre nás svojho Syna! Ježiš je Božou odpoveďou – konečnou, dokonalou, definitívnou. Ten Stvoriteľ, ktorý má pre nás “chlieb náš každodenný”, má pre nás aj “chlieb života”. Ako a kto nás bude môcť nasýtiť chlebom na púšti nášho života? Jedine všemohúci Stvoriteľ, skláňajúci sa k nám vo svojom Synovi. Božie Slovo, ktoré sa stáva telom, aby sa mohlo stať chlebom večného života pre teba aj pre mňa. Túto veľkú Božiu pravdu si môžeme pripomenúť vždy, keď ďakujeme za naše pozemské dary, keď lámeme náš každodenný chlieb. Bez ohľadu na to, ako beznádejne vyzerá naša situácia, aké bezútešné sú okolnosti nášho života, aká suchá a rozsiahla je “púšť”, na ktorej sa nachádzame, je tu niekto, kto nás vidí, komu je nás ľúto, kto nám chce a môže pomôcť. Spomínaný zástup ľudí to vedel a preto sa zhromaždil okolo Ježiša. To isté sme pozvaní urobiť aj my.