Slovak Czech English German Polish

Streda, 18. augusta 2004

Tvoj láskavý zámer s nami! Hľaď na Ježiša. Problém učeníkov nebolo to, že si zabudli vziať chlieb. Ich problémom bolo ich “zatvrdnuté srdce”! Srdce, ktoré nevidí a nepočuje; srdce, ktoré si v kľúčových chvíľach nepamätá na Božie konanie. Je to srdce, ktoré je pohltené konkrétnymi starosťami tohto života. Srdce, ktoré v kostole vyznáva Božiu slávu, Krista menuje svojim Vykupiteľom a zvrchovaným Pánom, ale v reálnom živote zabúda na Božiu moc, na Kristovu prítomnosť. Kladie nerozumné otázky, robí si svoje vlastné plány a keď je pred veľkou prekážkou, rýchlo upadá do beznádeje. Je to srdce, ktoré je lenivé rozumieť, neochotné podriadiť sa Božej pravde; srdce, ktoré si robí vlastnícky nárok na svoj život a svoje ponímanie reality. Je to naše srdce! Tvoje, aj moje, milý priateľu... Aj pre nás je aktuálne a naliehavé posolstvo tohto textu: Spomeň si na to, Komu patríš! Rozpomeň sa, kto je Ježiš Kristus! Nezabúdaj na Jeho dielo, Jeho konanie, Jeho zasľúbenia! Nedaj sa pomýliť aktuálnym dianím, naliehavými potrebami, nepríjemnými okolnosťami, ale hľaď na Pôvodcu a dokonáva-teľa tvojej viery! Pane, Ty sám otvor oči nášho srdca, aby chápalo a vnímalo Tvoj láskavý zámer s nami!