Slovak Czech English German Polish

Štvrtok, 19. augusta 2004

Tí, čo pohrdli dňom malých začiatkov, budú sa veseliť, a uvidia v Zerubábelovej ruke olovnicu. Koho privedieš k Ježišovi? Slepec sa nerozhodol pre Ježiša! Priviedli ho ľudia, ktorí verili, že mu Ježiš môže pomôcť. Máme niekoho, komu na nás záleží a predkladá nás Bohu vo svojich modlitbách? Sme ochotní a pripravení byť takýmito Božími nástrojmi záchrany, keď k Nemu privádzame “slepých”, bezmocných, odstavených, zabudnutých...? Otvára sa pred nami nový rozmer kresťanskej viery a života – to už nie je len silný dôraz na osobnú zodpovednosť za svoju vieru a jej intelektuálny rozmer, ale dôraz na komunitu, telo Kristovo, živý organizmus, starajúcu sa vieru spoločenstva Božích detí. Sme tu na to, aby sme niesli a viedli druhých a aby sme boli nesení a vedení druhými – k Pánovi života, Ježišovi Kristovi. Konáme tak z pozície nehodných žobrákov, ktorí chcú zápasiť za druhých. Veď naši najbližší zápasili aj za mnohých z nás, a to v čase, keď sme o tom ani nevedeli ani o to nestáli. Ježiš prišiel na svet preto, aby sa venoval aj takýmto ľuďom, aby im otvoril oči, aby ich zachránil – aby ich šokoval svojou dobrotou, svojím záujmom, svojou zachraňujúcou mocou! Bez predbežných podmienok, bez kvalifikačných otázok. Aké neuveriteľné, aké nádherné je tvoje konanie, dobrotivý Bože a Pane!