Slovak Czech English German Polish

Piatok, 20. augusta 2004

Či vyschnú horské vody, zurčiace a chladné? Môj ľud veru zabudol na mňa. Za koho pokladáme Ježiša? Ľudia majú na Ježiša Krista rôzne názory. Jeho meno používajú nielen kresťania, ale aj rôzne sekty. Ježišova otázka: „A vy, za koho ma pokladáte vy?“, patrí nielen jeho učeníkom, ale aj nám, učeníkom z 21. storočia. Čo pre nás znamená Ježiš Kristus? A my, podobne ako Peter, ochotne vyznáme: Ty si Syn živého Boha! Musíme si však všimnúť jednu maličkosť. Aj v inom sme podobní Petrovi. Podobne, ako Peter, aj my sa snažíme prispôsobiť si Krista na svoj obraz. Nepáči sa nám, že by Kristus musel kvôli nám trpieť, alebo že by sme my museli trpieť kvôli Nemu. Nepáči sa nám, ak od nás niečo vyžaduje, ak musíme pre Neho priniesť obete, ak sa musíme niečoho vzdať. Jednoducho nám nepasuje do nášho obrazu, čo by mal Kristus od nás žiadať, čo by mal, alebo nemal pre nás robiť. Preto nám právom patrí výčitka, ktorá patrila aj Petrovi: “...nemyslíš na veci Božie, ale na ľudské!“ Nemyslíš na to, čo ti ja prinášam, čo ti chcem darovať, ale žiadaš si niečo úplne iné. Nemáš o mňa skutočný záujem, zaujíma ťa len to, čo z toho všetkého môžeš získať! Pane Ježišu Kriste, otvor moje zmysly a očisti moje srdce, aby som ťa mohol vnímať ako skutočného Spasiteľa! Daj, aby som to vyznával nielen slovami, ale aby o tom svedčil aj môj život!